Polityka Prywatności – CYMBALLA

Polityka prywatności.

Informacje dotyczące użytkowników naszego sklepu internetowego pod marką Cymballa Atelier.
Polityka Prywatności dotycząca wykorzystania plików Cookies.

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniachUżytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez SM Consulting Sylwia Maślak – Cymbała pod brendemCymballa Atelier z siedzibą w 62-035 Biernatki, ul. Wiatrakowa 13.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w www.cymballa.pl

I. Definicje

Administrator - oznacza SM Consulting Sylwia Maślak – Cymbała, ul. Wiatrakowa 13, 62-035 Biernatki; NIP: 8272108721, REGON:100701225, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: http://cymballa.pl;
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Ogólne zasady dotyczące postępowania przez Administratora z danymi osobowymi Użytkowników

Administrator wdrożył w www.cymballa.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:
a) Certyfikat … Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a www.cymballa.pl jest szyfrowana … bitowym kluczem.
b) dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy cymballa.pl którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania, zobowiązujące ich do ochrony;
c) system IT www.cymballa.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
Jedynie za zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu poprzez stronę internetową w sklepie i serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie www.cymballa.pl. W tych przypadkach wymagane jest podanie (elektronicznie lub w każdy inny sposób) określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu połączeniem.
Dokonanie przez Użytkownika zakupu poprzez stronę www.cymballa.pl i jednoczesna rejestracja w wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Oczywiście informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym Administrator ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizacje zamówienia.

III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a) konfiguracji strony i sklepu internetowego:
• dostosowania zawartości strony internetowych www.cymballa.p do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji w jego korzystaniu;
• rozpoznania urządzenia Użytkownika strony i sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
• zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
• zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
• rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
b) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
• utrzymania sesji Użytkownika sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
• poprawnej konfiguracji wybranych funkcji sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
• optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
• dostosowania zawartości stron internetowych sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe sklepu,
d) zapamiętania lokalizacji użytkownika:
• poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony internetowej, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e) analiz i badań oraz audytu oglądalności:
• tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych serwisu www.cymballa.pl, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
f) świadczenia usług reklamowych:
• dostosowania prezentowanych za pośrednictwem www.cymballa.pl reklam usług i produktów firm trzecich;
g) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu www.cymballa.plAdministrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
• prezentowania treści multimedialnych na stronie internetowej www.cymballa.pl, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
• www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
h) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
• Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
i) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
• Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
j) zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
• Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
• Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
• LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
• Przelewy 24.
k) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
• twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA];
• plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
• Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
• Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA].
l) prezentowania opinii na stronie internetowej www.cymballa.pl, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
• opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]:
m) wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej www.cymballa.pl, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
• skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.cymballa.pl.

VI. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje kontoklikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera lub wysyłając nam wiadomość na adres mailowy kontakt@cymballa.pl Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane wyłącznie przez cymballa.pl