RODO – CYMBALLA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje daneosobowe jest „SM Consulting Sylwia Maślak - Cymbała” pod marką Cymballa Atelier z siedzibą w 62-035 Biernatki, ul. Wiatrakowa 13.
2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danychosobowych?
Można się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:adres e-mail:kontakt@cymballa.pl; adres pocztowy: SM Consulting Sylwia Maślak – Cymbała, ul. Wyspiańskiego 12/11 60-650 Poznań.
3. Skąd mamy Twoje dane?
Dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z zamówieniami dokonywanymi przez Ciebie na naszej stronie internetowej i w naszym sklepie internetowym.
4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez SM Consulting Sylwia Maślak-Cymbała
Twoje dane osobowe przetwarzamy Twoje, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
a) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszej strony www, w tym składania zamówień oraz dokonywania płatności;
b) zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
c) realizacji zamówień;
d) obsługi reklamacji;
e) obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz ( m.in. poprzez formularz kontaktowy);
f) kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
g) kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności poprzez email oraz telefon;
h) zapewnienie usług płatniczych;
i) obsługa próśb poprzez formularz kontaktowy oraz inne formy komunikacji;
5. Jakie masz prawa wobec SM Consulting Sylwa Maślak - Cymbała w zakresie przetwarzania danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczeniach przetwarzania.
6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez cały czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą,a także po jej zakończeniu w celach:
a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
b) statystycznych i archiwizacyjnych.